Varför köpa ett vattenlarm?

Varför köpa ett vattenlarm?

Kostnaden för vattenskador i Sverige uppnår stora belopp varje år. Skulle du råka ut för ett vattenskada har du ett mycket omfattande och kostsamt renoveringsarbete framför dig. Torktiderna är mycket långa och mögelskador kan också uppstå. Det finns bara ett sätt att skydda sig från läckage och det är att köpa en läckagedetektor eller ett vattenlarm. Du kan antingen köpa vattenlarmet som en enskild produkt eller så köper du ett helt larmpaket med inbrottslarm, rökdetektor och vattenlarm. Då har du ett bra skydd för hela din bostad.

Vad är fukt?

Fukt är samma sak som vatten. För att mäta hur fuktig luften är använder man ofta ett begrepp som kallas ”relativ fuktighet”. Med det måttet kan man uttrycka hur stor mängd vatten det finns i luften. Varm luft kan innehålla mer vatten än kall luft, tänk till exempel på hur fuktigt det känns när man är inne i en ångbastu! Och när det är kallt ute blir luften torr och utandningsluften förvandlas till pyttesmå vattendroppar. Ett vattenlarm har detektorer som är känsliga för hur stor fuktigheten är i luften och larmar dig när luftfuktigheten blir högre än den normalt ska vara.

Hur uppstår vattenskador?

Vattenskador uppstår ofta i våtutrymmen som kök, badrum, wc eller tvättstuga. Oftast har det droppat vatten under lång tid från ett rör eller en koppling som är dåligt gjord. Blir skadan inte reparerad kommer du efter en tid att se spår av fukten i väggar och tak. Har det gått riktigt långt kan det börja lukta mögel. Bärande konstruktionselement kan till och med falla sönder. Känsliga personer kan få irriterade luftvägar och sömnsvårigheter till följd av fuktskador och mögel. Fukten i sig är så klart inte farlig men om det går för långt så blir fukt alltid ett problem, om inte för din egen hälsa så för huset som riskerar att skadas allvarligt.

Hur är ett vattenlarm uppbyggt?

Ett vattenlarm består av en sändare och ett antal fuktsensorer som känner av fuktigheten i den omgivande luften. Även om det är ett litet läckage så känner sensorerna av fukten och larmar dig. Man kan installera vattenlarmet under diskbänken eller placera det på golvet eller på en vägg. Du kan också köpa ett abonnemang och låta ditt larm vara uppkopplad mot ett larmcentral. Då ringer de dig om något skulle inträffa och du behöver inte oroa dig för allvarliga vattenskador.