Fördelarna med småskaliga vindkraftverk

Det finns många fördelar med att bygga småskaliga vindkraftverk i motsats till storskaliga turbiner. Det handlar bland annat om bättre underhåll, lägre underhållskostnader och en övergripande minskning av miljöpåverkan.

Den första fördelen för småskaliga vindkraftverk är kostnaden för underhåll. Eftersom de är oftast under fem hundra watt, det finns en enorm minskning av underhållskostnaderna jämfört med större vindkraftverk som är byggda för att fungera på tusentals watt. En andra fördel är möjligheten att undvika högspänningsström (DC) eftersom det inte behövs för alla funktioner, såsom styrkretsar och lågspänning.. Dessutom är AC används istället för styrfunktioner som kan spara upp till 30% på kostnaden för att bygga turbinen. Den tredje fördelen är minskade underhållskostnader. Eftersom mindre turbiner tenderar att använda mindre ström, kostnaderna för att driva turbinen är mycket lägre än när du kör en stor turbin. Detta innebär att du inte behöver spendera så mycket pengar på underhåll eller reservdelar. Den fjärde fördelen är de faktiska fördelarna med vindkraft. En av de främsta anledningarna till att människor väljer att göra småskaliga vindkraftverk är att de inte vill betala för den energi som de inte använder. När du ökar storleken på din turbin, mängden pengar som du kommer att spara varje månad kommer att vara större. För det femte kan du minska miljöns påverkan genom att använda vindkraftverk. Vindkraft är en alternativ energiform som inte skapar några skadliga biprodukter.

En annan fördel med vindkraftverk är att de kan sättas upp var du vill utan behov av tillstånd eller byggkostnader. Detta är en stor fördel för dem som bor i områden där de inte får bygga större turbiner, men detsamma kan sägas om dem som vill installera vindkraftverk i andra områden där de får bygga småskaliga vindkraftverk.

Dessa är bara några av fördelarna med småskaliga vindkraftverk. Du bör ta dig tid att överväga för-och nackdelar innan du gör ett beslut om att bygga ditt eget vindkraftverk.

Detta är en bra sida solcellsguider.se om förnybar energi.