Europeiska unionen – politisk enhet

Europeiska unionen har blivit en viktig politisk och ekonomisk enhet. Under de senaste åren har det blivit allt viktigare för alla länder inom dess territorium, eftersom det var den logiska förlängningen av andra saker som medlemsstaterna redan var inblandade i. Det är av denna anledning som olika sätt att förening och integration har utvecklats, beroende på de olika faktorer som är inblandade i var och en av de berörda nationerna. De politiska och ekonomiska utmaningarna, den sociala och kulturella utvecklingen och den allmänna utvecklingen i alla europeiska länder har spelat en viktig roll för att påverka Europeiska unionens utveckling.

Ett viktigt sätt på vilket Europeiska unionen har vuxit fram är genom den gemensamma valutan. Det är ett bra exempel på en framgångsrik europeisk integration. Denna gemensamma valuta har möjliggjort ökad handel inom hela EU och öppnat nya marknader för flera av länderna inom organisationen. På grund av denna effekt har expansionen av ekonomin och den politiska makten i många av nationerna ökat drastiskt. Eftersom den gemensamma valutan har möjliggjort ökad handel har den också satt stor press på varje nation att utveckla sina egna ekonomier för att klara av valutans inflytande och möjligheter. Varje nation konkurrerar om att stärka sin egen ekonomi, samtidigt som man försöker uppnå ekonomisk överlägsenhet över sina grannländer. Detta kan ses i den moderna situationen i ekonomierna i länder som Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland.

Ekonomisk integration

En annan form av politisk och ekonomisk integration har skett genom skapandet av den gemensamma marknaden. Även om den politiska integrationen mellan de länder som är inblandade i den ekonomiska unionen är en stor sak, har den politiska och sociala integrationen varit mindre. Många nationer utvecklar och underhåller nu sina egna interna förvaltningssystem. Många städer genomför nu utvecklingsprogram, även om ett antal nationella flygbolag har etablerat sig på världsscenen på grund av utvecklingen av ett internationellt flygplatsnät. Detta har lett till att ett stort antal nya arbetstillfällen har skapats av företag som använder flygtjänsterna i de länder som deltar i den gemensamma marknaden. Dessutom har den gemensamma marknaden hjälpt till med utbildning av kvalificerad arbetskraft och främjat företagens tillväxt. De yttre gränserna för de länder som är inblandade i Europeiska unionen har också blivit relativt säkra. Det har funnits ett stort antal länder som har anslutit sig och detta har gjort det till en mycket säker plats att resa, oavsett om detta är inom regionen eller över haven. Slutligen har den gemensamma marknaden möjliggjort en stor integration av alla EU:s nationer. Varje nation har en mycket större röst inom de politiska och ekonomiska processerna i organisationen än de skulle ha haft tidigare.

Besök denna sida webbblogg.se för frågor om näringslivet.