E-handeln i Sverige ökar rekordsnabbt

År 2003 omsatte E-handeln i Sverige strax under 5 miljarder kronor. Tolv år senare hade man tiodubblat den summan. Idag hamnar det på svindlande 50.1 miljarder kronor. Även om entreprenörer som Daniel Mühlbach, Footway, och andra kändare spelare har bidragit stort till denna siffra är det antalet ehandelsföretag som gör totalen. Tillväxten av näthandel är starkare än någonsin – inte sedan 2007 har man kunnat registrerar en ökning som 2016 års analyser har påvisat. I toppen hittar vi bygghandel, inredningsdetaljer och barnartiklar. Analytiker menar att det är den växande digitaliseringen som har gett upphov till den kraftiga ökningen, och med tanke på den utveckling som har skett de senaste femton åren sedan man påbörjade dessa omfattande analyser kommer det att fortsätta öka i samma svindlande takt.

Skor är ett område som blivit allt större vad gäller handel på nätet. Från att Daniel Mühlbach startade Footway till dagens siffror är det enorm diskrepans. Allt fler vågar handla på nätet och konkurrensen bidrar till att fler satsar på nätet. I dagens Sverige innefattar E-handeln mindre än 10% av landets totala detaljhandel. De företag och butiker som inte satsar på att ha en gedigen onlineförsäljning hamnar snabbt i marknadens avgrund, så för framtiden kommer E-handeln att bli allt viktigare. Ingen verksamhet kommer att ha råd att hålla sig utanför digitaliseringens portar. I takt med att utvecklingen skrider så snabbt framåt kommer hela Sveriges detaljhandel förändras, men det som verkligen kommer att förankra en förändring är dess påverkan på kunderna. Köpbeteendet hos kunderna kommer att utvecklas i takt med tekniken, och det sätter press på handlarna att möta upp behovet.

Enligt omfattande undersökningar om köpbeteenden och detaljhandelns utveckling handlade mer än var fjärde svensk onlinekund från sajter utomlands. Det innebär att de svenska E-handelsbutikerna inte bara ska möta upp behovet hos sina kunder här i Sverige. De måste kunna konkurrera globalt. Det ställer höga krav på alla butiker att optimera allt från pris och leveransmetider till konkreta kundförmåner och utbud. Med en bättre E-handel i Sverige kan vi få tillbaka 26% av alla E-handlare till de svenska onlinebutikerna och göra den svenska ekonomin ännu starkare.

Allt som är krångligt försvinner i konkurrensen, och detta förhållningssätt gör att E-handeln fortsätter att öka så kraftigt som det gör. I framtiden räknar man med att utbyggnationen av fysiska butiker kommer att bli mer eller mindre överflödigt för att den största delen av detaljhandeln kommer att äga rum online.